Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2015

swiatapotrzebuje
22:42
Mezczyzna sie nie starzeje. Mezczyzna dojrzewa. Pokornieje. Robi sie bardziej doswiadczony. Madrzeje. Szlachetnieje. No chyba, ze ma zone. Wtedy sie starzeje.

October 26 2014

21:49
4065 b95f 500

steelbison:

#LeavesAsPaper

Reposted fromtwice twice
swiatapotrzebuje
21:49
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
21:48
2728 81c7
Reposted fromclitoris clitoris
swiatapotrzebuje
21:45
swiatapotrzebuje
21:44
8196 03f3
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern
swiatapotrzebuje
21:42
5401 9d90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimitacje imitacje
21:39
0646 d7ba 500
Reposted frompengin pengin viatwice twice
swiatapotrzebuje
21:39
Głód poświadczał, że człowiek jest. Głód budził, głód usypiał. Głód przytulił, pocieszył, pogłaskał. Głód był nieraz jedyną przystanią (...)
— Myśliwski
Reposted fromskeletal skeletal viakammerflimmern kammerflimmern
21:38
swiatapotrzebuje
21:38
kiss me goodnight, fuck me goodmorning
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viaimitacje imitacje
21:38
swiatapotrzebuje
21:37
Zawsze trzeba o tym pamiętać. Nie licząc niektórych rodzajów raka, wszystko, co spotyka ludzi, wyrządzają sobie sami.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viaimitacje imitacje
swiatapotrzebuje
21:37
3924 54d0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaimitacje imitacje
swiatapotrzebuje
21:37
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromlabellavita labellavita viaimitacje imitacje
swiatapotrzebuje
21:36
swiatapotrzebuje
21:32
2731 12d4
Reposted fromlaters laters vialollipopporn lollipopporn
swiatapotrzebuje
21:32
Stan z lekka samobójczy,
stan bardzo rozczochrany
a w żyłach dziur z tysiące
a jam niedokochany.
— Witkacy
Reposted fromteaholic teaholic viakammerflimmern kammerflimmern
swiatapotrzebuje
21:31
Reposted fromweightless weightless viakattrina kattrina
swiatapotrzebuje
21:31
0002 5038
Reposted fromhermina hermina viabookinistka bookinistka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl